Reference

Kurz focusingu mi otevřel nové možnosti, jak přistupovat k vlastním pocitům. Ukázal mi nové emoce, o kterých jsem nevěděla. Využívám ho jako doplňkovou techniku, která mi pomáhá strukturovat vlastní pocity z uplynulého dne, z práce. A to díky reakcím těla, kterých si nyní více všímám a následně jim i lépe rozumím. Cítím se zklidněnější, vyrovnanější, a to se pozitivně odráží i na mém naladění vůči klientům i kolegům v práci.

Zuzana, speciální pedagog, probační a mediační služba

Terapie mi umožnily podělit se o své životní neúspěchy, uvědomit si, že nejsem jediný, kdo má problémy, dokázat se po-zastavit nad svým životem a umět se rozhodnout, kam ho dále směřovat.

Michal, otec, partner, IT technik

Kurz focusingu mi dal větší schopnost soustředit se na své pocity, vnímat je a pracovat s nimi v „běžném“ životě. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Marek, oddělení výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity

Kurz mi nabídl pro moji práci ještě jeden rozměr navíc – možnost nahlížet na různé situace skrze své tělesné prožívání. Focusing může pomoci uvědomit si sama sebe, poznat své skryté pocity a tyto se naučit zpracovat i respektovat.

Hana, vedoucí služeb v neziskové organizaci

Díky koučingu jsem si dokázala jasně zformulovat své cíle a uvědomit si možnosti, které mám k dispozici.Příležitost pojmenovat některé věci nahlas mi pomohla získat pocit klidu a větší jistoty.

Katka, projektová manažerka

Díky bioenergetickým cvičením jsem v sobě po dlouhé době našla zdroj síly a vnitřní radosti, málem zapomenuté. Různé potíže toho období jsem pak vyřešila s větší lehkostí, a z nově objeveného zdroje čerpám i nadále.

BÁRA, PODNIKATELKA

 

Bára

Díky terapii jsem celkově vnitřně mnohem stabilnější a oproti dřívějšku mnou zatřese podstatně méně věcí. Jsem o něco jemnější a v chování snad občas klidnější. Ale hlavně, mnohem lépe vnímám samu sebe a začínám sama sebe takovou přijímat a před sebou i okolím si začínám prosazovat to co opravdu chci. A to je určitě ta nejzásadnější změna. Když se ohlídnu za mou terapií, pak to beru hlavně jako “probuzení”. Po skončení našich setkání jsem si uvědomila jak neskutečně důležité toto probuzení bylo, jak jsem se před tím vůbec neznala a “nebyla se sebou, nevnímala se”. Pomohlo mě to nastartovat v práci na sobě samé.

Alice, referentka

S Veronikou jsme získali supervizora nejen velmi dobře vybaveného teoreticky, ale i člověka komunikativního, věcného a vstřícného. Najednou jsme zjistili, že jiný úhel pohledu může být pro nás všechny přínosem a povzbuzením.

Mgr. Ladislav Nevrkla, vedoucí Domu na půli cesty

Terapie mi pomohla ustát mnoho těžkých situací a srovnat si v sobě věci, které se děly. Díky terapii se mi podařilo mluvit o věcech a pocitech, o kterých jsem nikdy nemluvila. Můj život je najednou jiný. Není to jen živoření…. a to je opravdu zvláštní.

Lucie, studentka

Terapie pro mě byla překvapujícím poznáním, že jsem schopen něčeho, co bych do sebe neřekl. Že může existovat někdo, kdo mi pomůže tyto schopnosti ve mě probudit, ač já o nich nemám nejmenšího tušení a nakonec výsledek, kde jsme společně „spravili“ i to, o čem jsem byl přesvědčen, že spravitelné není.

Jan, profesionální řidič

Týmová supervize s Veronikou je přímo balzám na duši. Náš tým stmeluje a předchází všemožným konfliktům a potížím. Vždy se k ní vracíme jako do bezpečného přístavu z rozbouřených vod každodenní práce. Probouzí naši kreativitu a zvyšuje celkově motivaci i výkon. Jsem rád, že mohu našim zaměstnancům nabídnout tento benefit. Spolupracujeme již dva roky k plné spokojenosti.

Mgr. Zdeněk Raiser, předseda představenstva Tripitaka, o.s.

Focusing mi dal spoustu nových prožitků, poznatků o sobě a o druhých, pocit důvěry v kruhu takřka neznámých lidí. Zvláště pak reflektující týmy pro mě byly hodně obohacující. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Pavla, tanečnice a matka

Mám velikou radost, že jsem na Veroniku narazila, protože mi pomohla posunout se v životě a pustit se do věcí, po kterých jsem toužila, ale bála se je dělat. Objevila jsem v sobě velikou sílu a odvahu, díky čemuž jsem zvládla dost náročné životní období plné změn.

 

 

Hanka

Koučování mě prostě nakoplo, abych se mohla pustit do nových pracovních výzev, které jsem neustále odkládala.

Petra, vedoucí volnočasových aktivit v centru volného času

Skupinová terapie

11. 1. 2024 | Odkaz

Terapie a hojení psychických obtíží skrze bezpečné skupinové setkávání a zážitek propojení s druhými lidmi. Skupina nabízí prostor pro osoby, které zažívají obtížné životní období nebo psychické obtíže a překážky, které jim brání žít spokojenější život . Skupina nabízí pro každého prostor sdílet a svobodně promluvit – o sobě, svých obtížích. Společný dialog a bezpečnou atmosféru facilituje psychoterapeut.
Skupina nabízí prostor pro celistvý pohled na obtíže člověka dle bio-psycho-sociálně-spirituálního paradigmatu. Jednotlivá setkání doplňují cvičení pro práci s dechem, smysly, tělem a imaginací, či jiné kreativní techniky. Budeme se také věnovat práci se sny.

Skupina je určena max. pro 6-8 osob. Setkáváme se 1x týdně v úterý 17:30-19:00h.
Cena 600Kč za 1 setkání.

Skupina je koncipována na 3 měsíce.

Zájemci nechť se prosím obrací na email: klempova.veronika@gmail.com, tel. 776174602

Skupinová terapie: Trauma v kontextu užívání psychedelik či spirituální praxe

21. 10. 2023 | Odkaz

Lidé skrze změněné stavy vědomí mohou hledat vhledy a zkušenosti, cestu k celistvosti, transformaci, spiritualitu. Ať už jde o ceremoniální práci, rekreační užívání, nebo i klinický setting, vždy existuje určité riziko, že zkušenost bude náročná, těžko uchopitelná, nebo že vyplaví a zesílí traumatizující zkušenosti z minulosti.

Terapeutická skupina je zaměřená na integraci a zpracování náročné psychedelické či spirituální zkušenosti, která otevřela trauma z historie, nebo byla tak zahlcující, že přesáhla možnosti ji dobře integrovat, či podmínky ve kterých proběhla to neumožnily.

Náročná psychedelická nebo spirituální zkušenost, může potkat i velmi zkušené osoby.

Může dojít i k tomu, že průvodce (terapeut, spirituální učitel, šaman) překračuje účastníkovi, klientovi jeho hranice, či nerespektuje specifickou zranitelnost, ve které se při změněném stavu vědomí lidská bytost ocitá. Někdy se tak může stát skrze jazykovou či kulturní bariéru. Účastník se může ocitnout se svým náročným prožíváním izolovaný, vystavený toxicitě, nebo gaslightingu ze strany členů skupiny, nebo facilitátorů.

Terapeutická skupina nabízí bezpečné a nehodnotící prostředí, které umožní zažít blízkost, podporu, propojení, sdílení. A cestu, jak zpracovat náročnou zkušenost a její otisky, které přetrvávají v přítomnosti. Kromě sdílení budeme používat jemná dechová cvičení, specifické body-mind techniky napomáhající k regulaci nervové soustavy, integritě a jednoduché rituály, které budou sloužit k postupnému nabývání důvěry v sebe, svou identitu, vztahy, ad.
Skupina je vhodná také pro osoby, které trpí tzv. HPPD (Poruchou vnímání v důsledku užití halucinogenní látky).

Max. počet členů skupiny 6-8 osob. Před zahájením proběhnou se zájemci krátké individuální pohovory.
Kdy: úterky 16:00-17:30 (celkem 8 setkání), přihlašuje se do naplnění skupiny.
Cena: 3500,-
Přihlášky: klempova.veronika@gmail.com

Supervize

27. 1. 2023 | Odkaz

Pro pracovníky a týmy v pomáhajících profesích nabízím supervizi.

S pomáhajícími profesionály se zaměřujeme kromě podpory také na týmové role, spoluprác, nebo reflexi  metodických postupů.

Pro manažery a vedoucí pracovníky nabízím podporu v oblastí řízení a vedení lidí. Můžeme se zabývat nastavováním a reflexí řídících procesů, systémem delegování, či komunikačním tokům v organizaci. Stejně tak se můžeme zaměřit na vaše pocity a potřeby.

Zkušenosti z pozic vedení lidí a organizací:
– zakladatelka a ředitelka Renadi o.p.s.
– vedoucí týmu drogových služeb (ambulantní léčba, následná péče)
– vedoucí Doléčovacích služeb Podané ruce o.p.s.

Na tělo zaměřená skupinová terapie

2. 3. 2020 | Odkaz

Doma ve svém těle//Doma ve své síle

Zvu Vás na 3 měsíční setkávání v bezpečném poli na tělo zaměřené psychoterapie.

Základem naší společné práce bude bezpečné prostředí, ve kterém má každý člen možnost prožít, vyjádřit a sdílet to, co pro svůj růst potřebuje. Na tělo zaměřená terapie vede naši pozornost k hlubšímu uvědomění těla, emocí, mysli a jejich vzájemné provázanosti. Každé setkání budeme věnovat čas i tréninku všímavosti (mindfulness), práci s dechem a bioenergetickým cvičením. Cvičení budou zaměřená na podporu hlubokého uvolnění, znovuobjevení životní energie a podporu jejího proudění. Díky práci s vlastním tělem je také možné odhalit místa v těle-mysli-emocích, kde se nacházejí nějaké bloky, pracovat na jejich uvolnění a tím podpořit spontánní prožívání. Na setkáních můžete zkoumat různá témata, sdílet je v kruhu skupiny a tím otevírat prostor pro další možnou změnu.

Termíny: 20.4. – 29.6. 2020, pondělí 17:30 – 19:00 // Cena: 4300,-
Místo: Kopečná 19, Brno

Terapeutky: Mgr. Veronika Klempová, Mgr. Karolína Vodičková

Přihlášky zasílejte do 30.3.2020 na: klempova.veronika@gmail.com, více info na tel: 776174602

Workshop: Putování za švestkovou vůní

29. 8. 2018 | Odkaz

Vydejte se na cestu, na které se budete moci potkat sami se s sebou, na cestu, na které budete moci vnímat svět a přírodu kolem vás a vnímat jak se rozvíjí rezonance s přírodou ve vás. Tak jako malý skřítek Ludvíka Aškenazyho putoval za švestkovou vůní, setkal se Srdcem a svou láskou, můžete se i vy na této pouti setkat a pobýt s tím, co vás bude na vaší pouti provázet. Zvu vás na netradiční workshop, na kterém se na začátku potkáte s lidmi, kteří se také vydali na svoji cestu a poté se vydáte každý na tu svoji. Začneme společnou mindfulness meditací a rituály, které budou nápomocny pro formulování cíle a záměru pro vaši pouť a následně obdržíte mapu trasy na kterou se druhý den vydáte. Po skončení putování se sejdeme na večerní sdílení a společnou meditaci. Pouť samotná je určena pro jednotlivce. Po domluvě pro páry i dvojice (u dvojic je domluva skrze dobré nastavení podmínek pro putování).

Termín:  12. 10. (17 – 20:00 : večerní mediatce, příprava), 13. 10. (putování přes den, 17-20:00) večerní meditace a sdílení) | Cena:  1200,- Kč | Kde:  Brno a okolí.

Přihlásit se můžete do konce září 2018 na: klempova.veronika@gmail.com

(Pokračování textu…)

Jaro 2017: Bioenergetická cvičení – Probouzení těla

12. 2. 2017 | Odkaz

Kdy: úterky 19:00 – 20:45h (1. setkání 4. 4. 2017) | Kde: Třída kpt. Jaroše 12, Brno | Cena: 1300Kč

10 setkání zaměřených na práci s tělem prostřednictvím bioenergetických cvičení, mindfulness a technik čerpajících z integrativní na tělo zaměřené psychoterapie (www.capzt.cz)
Přihlásit se můžete skrze mail: suranova.veronika@gmail.com. Platba kurzu a rezervace jsou do 24. 3. 2017
(Pokračování textu…)

Jaro 2016: Cyklus 10 setkání s tělem

2. 2. 2016 | Odkaz

cyklus1Otisetkani

V březnu opět budeme otevírat kurz Integrativní práce s tělem: Cyklus 10 setkání zaměřených na práci s tělem prostřednictvím bioenergetických cvičení, mindfulness, a technik čerpajících z integrativní na tělo zaměřené psychoterapie. Jednotlivá cvičení přinášejí konkrétní zážitek vnitřní energie a jsou velmi účinnou cestou k vnitřní rovnováze a uvolnění.

Témata jednotlivých setkání: 1. Dech, 2. Uzemnění, 3. Všímavost (Mindfulness), 4. Péče a podpora, 5. Limity, 6. Agrese, 7. Kontrola, 8. Sexualita, 9. Srdce, 10. Integrace

Na jednotlivých setkáních pracujeme s tělesnými pozicemi a pohyby – cviky, které oživují vitální tělěsnou energii, která je propojená také s emocemi a psychikou cvičícího. Případně mohou dané cviky upozornit na místa, kde jsou nějaké bloky skrze které je proudění prožívání a uvolnění zastavováno. Cvičení jsou primárně zaměřena na uvolňování nahromaděného napětí v těle (klouby, svaly), prohlubování kontaktu s tělem a prožíváním. Na setkáních pak má každý sám za sebe skrze cvičení možnost zkoumat jednotlivá témata.

Přihlásky zasílejte na: suranova.veronika@gmail.comPlatba kurzu a rezervace místa je do konce února.

Cena: 1300 Kč | Termín: březen 2016 (úterý 19:00 – 20:30) | Místo: Třída Kpt. Jaroše 12, Brno. 1. lekce 15.3. 2016

Workshop Setkání s Bioenergetikou – březen 2016

9. 12. 2015 | Odkaz

Původně plánovaný workshop z 13.2.2016 budeme realizovat v březnu. Lektorce (psycholožce a jógové terapeutce) Hance Dobešové se rozrůstá rodina a v únoru nebude moci přijet do Brna.  Další workshop “Setkání s Bioenergetikou”, plánujeme na téma “Síla”. Prostřednictvím bioenergetických cvičení, které sestavil americký psychiatr Alexander Lowen se zaměříme se na podporu vnitřních zdrojů, na možnosti projevení a uvolnění vnitřní psychické síly a stability.

Každý si bude moci prozkoumat jak je provázané jeho tělo a mysl spolu s emocemi a zároveň může skrze cvičení rozvíjet dovednosti jak získané poznání využít v každodenním životě.

Bližší informace spolu s letáčkem brzy zveřejníme.

 

3.10. Workshop: Setkání s Bioenergetikou

3. 9. 2015 | Odkaz

Workshop nabízí seznámení s bioenergetickými cvičeními. Ta vycházejí z práce amerického psychiatra a psychoterapeuta Alexandra Lowena a představují účinný způsob, jak uvolnit chronická svalová napětí, obnovit vědomou pozornost k procesům probíhajících v těle a posílit celkovou vitalitu organismu.

Cvičení umožňují postupné rozpouštění a uvolňování dlouhodobě nahromaděného stresu. Pomáhají rozšiřovat možnosti prožívání radosti a spokojenosti v životě, vedou k prožívání větší spontaneity a k obnově vlastní vitality. Mezi další efekty cvičení patří např. dobré uzemnění, schopnost vnímat prožitek tady a teď, napojení na vnitřní zdroje a snadnější vyjádření emocí. Cvičení budou prokládána tibetskou léčebnou relaxací Kum Nye.

WSBio

Cvičení povedou Mgr. Veronika Šuráňová společně s psycholožkou, bodyterapeutkou a jógovou terapeutkou Mgr. Hanou Dobešovou.

Přihlášky: suranova.veronika@gmail.com

Cena: 900 Kč | Termín: 3. 10. 2015 (10:00 - 17:00) | Místo: Masarykova 32, Brno (Centrum Bosorka)

Cyklus 10 setkání: Práce s tělem

25. 8. 2015 | Odkaz

cyklus1Otisetkani

Integrativní práce s tělem: Cyklus 10 setkání zaměřených na práci s tělem prostřednictvím bioenergetických cvičení, mindfulness, a technik čerpajících z integrativní na tělo zaměřené psychoterapie. Jednotlivá cvičení přinášejí konkrétní zážitek vnitřní energie a jsou velmi účinnou cestou k vnitřní rovnováze a uvolnění.

Témata jednotlivých setkání: 1. Dech, 2. Uzemnění, 3. Všímavost (Mindfulness), 4. Péče a podpora, 5. Limity, 6. Agrese, 7. Kontrola, 8. Sexualita, 9. Srdce, 10. Integrace

Na jednotlivých setkáních pracujeme s tělesnými pozicemi a pohyby – cviky, které oživují vitální tělěsnou energii, která je propojená také s emocemi a psychikou cvičícího. Případně mohou dané cviky upozornit na místa, kde jsou nějaké bloky skrze které je proudění prožívání a uvolnění zastavováno. Cvičení jsou primárně zaměřena na uvolňování nahromaděného napětí v těle (klouby, svaly), prohlubování kontaktu s tělem a prožíváním. Na setkáních pak má každý sám za sebe skrze cvičení možnost zkoumat jednotlivá témata.

Přihlásky zasílejte na: suranova.veronika@gmail.com do 3.10.2015

Cena: 1000 Kč | Termín: 6.10. – 12.12. 2015 (úterky 19:00 – 20:30) | Místo: Třída Kpt. Jaroše 12, Brno

Kurzy: Setkání s Bioenergetikou a Focusing

23. 7. 2015 | Odkaz

mindbody

Na podzim otevírám několik kurzů zaměřených na zlepšení rovnováhy mezi tělem a myslí a rozvíjení všímavosti (mindfulness).

A) Focusing – Dialog mysli a těla (3 denní kurz)

4. – 6. 9. 2015: Dvořákova 13, Brno

12. – 14. 9. 2015: Dvořákova 13, Brno

Obsahem kurzu je úvod do teorie a práce s tělem prostřednictvím metody focusing, nácvik metody a sdílení zážitků a procesu učení s účastníky a lektory. Metodu je možné využívat v každodenním životě, pro zvládání náročných pracovních či životních situací. Součástí kurzu budou i krátká relaxační cvičení. (Pokračování textu…)

Otevíráme další běh kurzu “Focusing – dialog mysli a těla”

31. 8. 2014 | Odkaz

Na podzim 2014 otevíráme další běh podzimního kurzu “Focusing”, který je akreditovaný u MPSV v časové dotaci 24h. Obsahem kurzu je úvod do teorie a práce s tělem prostřednictvím metody focusing, nácvik techniky a sdílení zážitků a procesu učení s účastníky a lektory. Metodu je možné využívat v každodenním životě, pro zvládání náročných pracovních či životních situací. Součástí kurzu budou i krátká relaxační cvičení. První setkání proběhne 30. 09. 2014.

Objevte prožívání, na místech, která jsou běžným pohledem přehlédnutelná a naučte se využívat moudrost, kterou k nám denně promlouvá naše vlastní tělo.

Zájemci o účast se mohou registrovat na suranova.veronika@gmail.com . Přihlásit se je nutné do 23. 9. 2014. Zašleme Vám podrobné informace o platbě. Platba je podmínkou rezervace.

Leták s informacemi je ke stažení zde.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1592623084298412/

Máte-li jakékoliv dotazy můžete volat na číslo 776 174602 nebo zaslat email na výše uvedenou adresu.

Jarní kurz: Focusing – dialog mysli a těla

16. 1. 2014 | Odkaz

Na jaře 2014 otevíráme kurz “Focusing”, který je akreditovaný u MPSV v časové dotaci 24h. Obsahem kurzu je úvod do teorie a práce s tělem prostřednictvím metody focusing, nácvik techniky a sdílení zážitků a procesu učení s účastníky a lektory.

Nově bude za příznivého počasí součástí kurzu i focusing v přírodě v přilehlém parku Špilberk. Metodu je možné využívat v každodenním životě, pro zvládání náročných pracovních či životních situací. Součástí kurzu budou i krátká relaxační cvičení. První setkání proběhne 11. 3. 2014.

Objevte prožívání, na místech, která jsou běžným pohledem přehlédnutelná a naučte se využívat moudrost, kterou k nám denně promlouvá naše vlastní tělo.

Zájemci o účast se mohou registrovat na suranova.veronika@gmail.com . Přihlásit se je nutné do 1. 3. 2014. Zašleme Vám podrobné informace o platbě. Platba je podmínkou rezervace.

Leták si můžete stáhnout zde.

FB: https://www.facebook.com/events/705869569432269/?fref=ts

Máte-li jakékoliv dotazy můžete volat na číslo 776 174602 nebo zaslat email na výše uvedenou adresu.

Online konzultace – Skype, Gmail

22. 12. 2013 | Odkaz

Terapeutické konzultace skrze Skype, nebo Gmail poskytuji zejména těm, kdož žijí v zahraničí nebo těm, kteří žijí v oblastech, kde osobní terapie není dostupná. Dosavadní zkušenosti při spolupráci s klienty ukazují, že kromě rozhovoru, lze po domluvě při použití webkamery používat i různé terapeutické metody např. focusing, či imaginaci. Umožňuje-li to situace,  je vhodné Skype konzultace kombinovat s osobním terapeutickým setkáním.

old_videophone

Na konzultaci skrze Skype je nutné se předem domluvit (emailem, nebo telefonicky) a také je důležité se na probíraném tématu předem domluvit.

Při prvním video(telefonním hovoru)  probíhá platba po skončení konzultace. Všechny ostatní konzultace jsou placeny předem převodem z účtu.

Skype účet: suranovaveronika

 

 

Rozhovor pro Rádio Petrov – stres a syndrom vyhoření

5. 11. 2013 | Odkaz

Stres zná asi každý člověk. Nejčastěji se o něm hovoří v souvislosti s prací. Když nám stres, jak se říká, přeroste přes hlavu, může končit syndromem vyhoření či psychosomatickými obtížemi. Poslechněte si rozhovor se mnou na rádiu Petrov: http://www.radiopetrov.com/syndrom-vyhoreni/text.html?id=6821

 

Bioenergetická cvičení v Brně

24. 10. 2013 | Odkaz

Od února 2014 otevíráme pravidelná setkání bioenergetických cvičení.
Bionergetická cvičení  vytvořil americký lékař a psychoterapeut Alexander Lowen. Zjistil, že na emoční napětí a stres specificky reaguje i naše tělo. Dochází k tuhnutí různých svalových skupin a napětí ve svalech omezuje tělesnou pohyblivost, zabraňuje volnému dýchání, omezuje spontánní vyjadřování pocitů a emocí, omezuje schopnost prožívání.

Bioenrgetická cvičení se proto soustředí na uvolňování svalového napětí a aktivaci energetických procesů. Pomáhají rozšiřovat možnosti prožívání radosti a spokojenosti v životě, vedou k prožívání větší spontaneity a k obnově vlastní vitality.

Postupně přispívají k větší odolnosti vůči stresovým situacím, k lepšímu sebeuvědomění a sebepoznání, k citlivému vnímání vlastního těla, nalézání vnitřních zdrojů pro každodenní zvládání zátěžových situací či k překonání vnitřních bloků.

Jsou zvláště vhodná pro zájemce, kteří cítí nedostatek životní energie, procházejí obdobím zvýšeného stresu, mají pocit, že nedokáží plně využít svůj potenciál či chtějí intenzivněji pracovat na svém osobním rozvoji.

Cvičení propojuje současné vědecké výzkumy o odstraňování stresu s východními znalostmi energetických drah – meridiánů. Jednotlivé cviky je možno cvičit doma samostatně v každém věku. Bioenergetická cvičení budou prokládána jednoduchými cviky z tibetské jógy Kum Nye.

Cvičení budou probíhat 1x za 14 dní, ve večerních hodinách, v centrum Brna na adrese Údolní 5, 602 00.

 

Problémové pití alkoholu

18. 10. 2013 | Odkaz

Alkohol je součástí naší společnosti. Často bývá používán k úlevě od emočních těžkostí a u některých jedinců může občasné pití přerůst v závislost. Na co je dobré si dávat pozor? Jak souvisí pití alkoholu se stresem a zátěží? Kde hledat pomoc?  Rozhovor se mnou o terapii a léčbě závislosti na alkoholu, o rizikových faktorech, pro rádio Petrov zde: http://www.radiopetrov.com/problemove-piti-alkoholu/text.html?id=6803

 

Akreditace kurzu Focusing u MPSV

15. 4. 2013 | Odkaz

Náš kurz focusingu získal akreditaci u MPSV. Splňujeme tedy standardy vzdělávání i pro pomáhající profese, které působí v sociální oblasti. Kurz je otevřen všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Jak zájemcům o sebepoznání, osobnostní rozvoj, tak zájemcům o zvýšení efektivity sebepéče a duševní hygieny prostřednictvím metody focusing. Další běh kurzu budeme otevírat na podzim v říjnu 2012.

Podzimní kurz focusingu

15. 4. 2013 | Odkaz

Zveme vás, na další kurz – Focusing dialog mysli a těla; klíč k sebereflexi při zvládání emocí.

Začínáme 10.10. 2012 od 18:30h, konec kurzu 19.12.2012. Je možné se hlásit již nyní na adresu: suranova.veronika@gmail.com

Kurz probíhá formou skupinové práce, kde předáváme metodu focusing účastníkům tak, aby ji mohli používat dle libosti a potřeby ve svém každodenním životě. Za pomocí reflektujících týmů složených z účastníků vnitřní dialog mezi myslí a tělem můžeme dále rozvíjet, ukazovat si více perspektiv a zpřesňovat esenci rozpoznaných významů. V důsledku je pak také zážitek dobře zpracován a přináší porozumnění v širším kontextu.

Uzávěrka přihlášek je 1.10.2012