Reference

S Veronikou jsme získali supervizora nejen velmi dobře vybaveného teoreticky, ale i člověka komunikativního, věcného a vstřícného. Najednou jsme zjistili, že jiný úhel pohledu může být pro nás všechny přínosem a povzbuzením.

Mgr. Ladislav Nevrkla, vedoucí Domu na půli cesty

Kurz focusingu mi otevřel nové možnosti, jak přistupovat k vlastním pocitům. Ukázal mi nové emoce, o kterých jsem nevěděla. Využívám ho jako doplňkovou techniku, která mi pomáhá strukturovat vlastní pocity z uplynulého dne, z práce. A to díky reakcím těla, kterých si nyní více všímám a následně jim i lépe rozumím. Cítím se zklidněnější, vyrovnanější, a to se pozitivně odráží i na mém naladění vůči klientům i kolegům v práci.

Zuzana, speciální pedagog, probační a mediační služba

Terapie pro mě byla překvapujícím poznáním, že jsem schopen něčeho, co bych do sebe neřekl. Že může existovat někdo, kdo mi pomůže tyto schopnosti ve mě probudit, ač já o nich nemám nejmenšího tušení a nakonec výsledek, kde jsme společně „spravili“ i to, o čem jsem byl přesvědčen, že spravitelné není.

Jan, profesionální řidič

Díky terapii jsem celkově vnitřně mnohem stabilnější a oproti dřívějšku mnou zatřese podstatně méně věcí. Jsem o něco jemnější a v chování snad občas klidnější. Ale hlavně, mnohem lépe vnímám samu sebe a začínám sama sebe takovou přijímat a před sebou i okolím si začínám prosazovat to co opravdu chci. A to je určitě ta nejzásadnější změna. Když se ohlídnu za mou terapií, pak to beru hlavně jako “probuzení”. Po skončení našich setkání jsem si uvědomila jak neskutečně důležité toto probuzení bylo, jak jsem se před tím vůbec neznala a “nebyla se sebou, nevnímala se”. Pomohlo mě to nastartovat v práci na sobě samé.

Alice, referentka

Focusing mi dal spoustu nových prožitků, poznatků o sobě a o druhých, pocit důvěry v kruhu takřka neznámých lidí. Zvláště pak reflektující týmy pro mě byly hodně obohacující. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Pavla, tanečnice a matka

Mám velikou radost, že jsem na Veroniku narazila, protože mi pomohla posunout se v životě a pustit se do věcí, po kterých jsem toužila, ale bála se je dělat. Objevila jsem v sobě velikou sílu a odvahu, díky čemuž jsem zvládla dost náročné životní období plné změn.

 

 

Hanka

Koučování mě prostě nakoplo, abych se mohla pustit do nových pracovních výzev, které jsem neustále odkládala.

Petra, vedoucí volnočasových aktivit v centru volného času

Díky koučingu jsem si dokázala jasně zformulovat své cíle a uvědomit si možnosti, které mám k dispozici.Příležitost pojmenovat některé věci nahlas mi pomohla získat pocit klidu a větší jistoty.

Katka, projektová manažerka

Terapie mi umožnily podělit se o své životní neúspěchy, uvědomit si, že nejsem jediný, kdo má problémy, dokázat se po-zastavit nad svým životem a umět se rozhodnout, kam ho dále směřovat.

Michal, otec, partner, IT technik

Kurz mi nabídl pro moji práci ještě jeden rozměr navíc – možnost nahlížet na různé situace skrze své tělesné prožívání. Focusing může pomoci uvědomit si sama sebe, poznat své skryté pocity a tyto se naučit zpracovat i respektovat.

Hana, vedoucí služeb v neziskové organizaci

Týmová supervize s Veronikou je přímo balzám na duši. Náš tým stmeluje a předchází všemožným konfliktům a potížím. Vždy se k ní vracíme jako do bezpečného přístavu z rozbouřených vod každodenní práce. Probouzí naši kreativitu a zvyšuje celkově motivaci i výkon. Jsem rád, že mohu našim zaměstnancům nabídnout tento benefit. Spolupracujeme již dva roky k plné spokojenosti.

Mgr. Zdeněk Raiser, předseda představenstva Tripitaka, o.s.

Kurz focusingu mi dal větší schopnost soustředit se na své pocity, vnímat je a pracovat s nimi v „běžném“ životě. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Marek, oddělení výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity

Díky bioenergetickým cvičením jsem v sobě po dlouhé době našla zdroj síly a vnitřní radosti, málem zapomenuté. Různé potíže toho období jsem pak vyřešila s větší lehkostí, a z nově objeveného zdroje čerpám i nadále.

BÁRA, PODNIKATELKA

 

Bára

Terapie mi pomohla ustát mnoho těžkých situací a srovnat si v sobě věci, které se děly. Díky terapii se mi podařilo mluvit o věcech a pocitech, o kterých jsem nikdy nemluvila. Můj život je najednou jiný. Není to jen živoření…. a to je opravdu zvláštní.

Lucie, studentka

Co je Body Psychoterapie?

Na tělo orientovaná psychoterapie z angličtiny také nazývaná Body-Psychoterapie je psychoterapeutický směr, který do psychoterapeutické práce integruje také práci s tělem (www.eabp.org).

Na tělo zaměřená psychoterapie a psychosomatika

U práci s traumatem je zaměření na tělo (mindfulness, práce s dechem) součástí postupných kroků, někdy stojí spíše na konci terapeutického procesu, jindy naopak na jeho počátku.

U psychosomatických potíží – návštěva psychologa nebo psychoterapie přichází na mysl většinou až jako poslední možnost.

V rámci tohoto přístupu pracujeme formou rozhovoru, ale také s tréninkem mindfulness (uvědomování) a naslouchání svému tělu, dále s dechem a můžeme připojit tlak a dotyk.

Při psychosomatických potížích, je těžké, pociťovat své tělo jako nemocné a namísto toho, aby lékaři navrhli řešení, se dozvědět, že je třeba řešit především psychiku. Když je tělo nemocné, člověk to může prožívat jako zradu. Může cítit bezmocný. Na tělo orientovaná terapie může pomoci lépe porozumět tomu, co tělo svými bolestmi a signály sděluje a propojit je s případným psychickým obsahem. K odeznění psychosomatických problomů  napomáhá porozumnění jazyku těla a jeho propojení s příběhem, který skrze nemoc a symptomy vypráví.

Bodypsychoterapie nenahrazuje léčbu, kterou na základě diagnoskitky určí lékař. Je vhodná u klientů, kteří odcházejí od lékařů s vyloučením somatické diagnózy, nebo s neurčitou diagnózou. Klientům, kterým lékaří stanovili diagnózu a navrhli léčbu, může sloužit jako doplňěk jejich léčby a zároveň jako výrazná podpora a pomoc při práci s psychickou rovinou.

Při práci s dotkyem a tělem se řídím mezinárodním etickým kodexem bodypsychoterapeutů a etickým kodexem České asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo.

Trauma a jeho zpracování

Život nám přináší situace, které jsou nečekané a se kterými nás nikdo neučil, jak se s nimi vypořádat. Někdy se stává, že naše schopnosti a vnitřní zdroje, nestačí k tomu, abychom takovou situaci zvládli zpracovat a integrovat. Jsme vrženi daleko za své hranice a čelíme silám, které nedokážeme ovlivnit.

Traumatické události provází pocit zahlcení, bezmoci, ztuhnutí, strachu. V těle se také začne mobilizovat síla a impulsy, které by v optimálních podmínkách sloužili k záchraně, většinou nemají dostatek bezpečí, aby byly vybity, uvolněny a zůstávají tak uzamčené v nervové soustavě a dalších tkáních. Pokud není trauma dobře zpracováno, výsledkem jsou nejrůznější symptomy a obtíže.

O tom, zda vnímáme událost jako nebezpečnou rozhodují naše instinkty a pudy, nikoliv rozumné a racionální úvahy.

Při práci s traumatem, je v mém přístupu klíčový body-mind přistup. Intergace a harmonizace psychické, emoční roviny společně se zpracováním traumatu na úrovni nervové soustavy.

Mindfulness

Praxe neboli trénink mindfulness nás učí bytí v přítomném okamžiku. Pomáhá nám regulovat stres, silné negativní emoce či zastavit opakující se myšlenky. Díky tomu jsme v životě vyrovnanější, klidnější a spokojenější.

Bioenergetická cvičení

Bioenergetická cvičení představují účinný způsob, jak uvolnit chronická svalová napětí, obnovit vědomou pozornost k procesům probíhajícím v těle a posílit celkovou vitalitu organismu. V anglosaských zemích jsou často označována jako stress release exercise, tj. cvičení umožňující postupné rozpouštění a uvolňování dlouhodobě nahromaděného stresu (v nejrůznějších somatických podobách).

Tato cvičení mají kořeny v psychoterepeutických systémech zaměřených na práci s tělem. Zakladatelem bioenergetiky byl americký psychoterapeut Dr. Alexander Lowen.

Pro své výsledky se začala bioenergetická cvičení používat i mimo psychoterapii jako způsob, jak dosáhnout lepší kvality každodenního života. Zvyšují odolnost proti stresu, uvádí do rovnováhy tělesné i duševní prožívání a umožňují aktivizovat zdroje, které nám jsou následkem vypjatého životního stylu běžně nedostupné.

Cvičení je určeno všem věkovým skupinám (nad 18 let) a nevyžaduje předchozí přípravu.