Reference

S Veronikou jsme získali supervizora nejen velmi dobře vybaveného teoreticky, ale i člověka komunikativního, věcného a vstřícného. Najednou jsme zjistili, že jiný úhel pohledu může být pro nás všechny přínosem a povzbuzením.

Mgr. Ladislav Nevrkla, vedoucí Domu na půli cesty

Díky koučingu jsem si dokázala jasně zformulovat své cíle a uvědomit si možnosti, které mám k dispozici.Příležitost pojmenovat některé věci nahlas mi pomohla získat pocit klidu a větší jistoty.

Katka, projektová manažerka

Focusing mi dal spoustu nových prožitků, poznatků o sobě a o druhých, pocit důvěry v kruhu takřka neznámých lidí. Zvláště pak reflektující týmy pro mě byly hodně obohacující. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Pavla, tanečnice a matka

Kurz focusingu mi dal větší schopnost soustředit se na své pocity, vnímat je a pracovat s nimi v „běžném“ životě. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Marek, oddělení výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity

Koučování mě prostě nakoplo, abych se mohla pustit do nových pracovních výzev, které jsem neustále odkládala.

Petra, vedoucí volnočasových aktivit v centru volného času

Terapie pro mě byla překvapujícím poznáním, že jsem schopen něčeho, co bych do sebe neřekl. Že může existovat někdo, kdo mi pomůže tyto schopnosti ve mě probudit, ač já o nich nemám nejmenšího tušení a nakonec výsledek, kde jsme společně „spravili“ i to, o čem jsem byl přesvědčen, že spravitelné není.

Jan, profesionální řidič

Mám velikou radost, že jsem na Veroniku narazila, protože mi pomohla posunout se v životě a pustit se do věcí, po kterých jsem toužila, ale bála se je dělat. Objevila jsem v sobě velikou sílu a odvahu, díky čemuž jsem zvládla dost náročné životní období plné změn.

 

 

Hanka

Terapie mi umožnily podělit se o své životní neúspěchy, uvědomit si, že nejsem jediný, kdo má problémy, dokázat se po-zastavit nad svým životem a umět se rozhodnout, kam ho dále směřovat.

Michal, otec, partner, IT technik

Týmová supervize s Veronikou je přímo balzám na duši. Náš tým stmeluje a předchází všemožným konfliktům a potížím. Vždy se k ní vracíme jako do bezpečného přístavu z rozbouřených vod každodenní práce. Probouzí naši kreativitu a zvyšuje celkově motivaci i výkon. Jsem rád, že mohu našim zaměstnancům nabídnout tento benefit. Spolupracujeme již dva roky k plné spokojenosti.

Mgr. Zdeněk Raiser, předseda představenstva Tripitaka, o.s.

Kurz focusingu mi otevřel nové možnosti, jak přistupovat k vlastním pocitům. Ukázal mi nové emoce, o kterých jsem nevěděla. Využívám ho jako doplňkovou techniku, která mi pomáhá strukturovat vlastní pocity z uplynulého dne, z práce. A to díky reakcím těla, kterých si nyní více všímám a následně jim i lépe rozumím. Cítím se zklidněnější, vyrovnanější, a to se pozitivně odráží i na mém naladění vůči klientům i kolegům v práci.

Zuzana, speciální pedagog, probační a mediační služba

Díky terapii jsem celkově vnitřně mnohem stabilnější a oproti dřívějšku mnou zatřese podstatně méně věcí. Jsem o něco jemnější a v chování snad občas klidnější. Ale hlavně, mnohem lépe vnímám samu sebe a začínám sama sebe takovou přijímat a před sebou i okolím si začínám prosazovat to co opravdu chci. A to je určitě ta nejzásadnější změna. Když se ohlídnu za mou terapií, pak to beru hlavně jako “probuzení”. Po skončení našich setkání jsem si uvědomila jak neskutečně důležité toto probuzení bylo, jak jsem se před tím vůbec neznala a “nebyla se sebou, nevnímala se”. Pomohlo mě to nastartovat v práci na sobě samé.

Alice, referentka

Terapie mi pomohla ustát mnoho těžkých situací a srovnat si v sobě věci, které se děly. Díky terapii se mi podařilo mluvit o věcech a pocitech, o kterých jsem nikdy nemluvila. Můj život je najednou jiný. Není to jen živoření…. a to je opravdu zvláštní.

Lucie, studentka

Kurz mi nabídl pro moji práci ještě jeden rozměr navíc – možnost nahlížet na různé situace skrze své tělesné prožívání. Focusing může pomoci uvědomit si sama sebe, poznat své skryté pocity a tyto se naučit zpracovat i respektovat.

Hana, vedoucí služeb v neziskové organizaci

Co je Body Psychoterapie?

Na tělo orientovaná psychoterapie z angličtiny také nazývaná Body Psychoterapie je psychoterapeutický směr, který do psychoterapeutické práce integruje také práci s tělem (www.eabp.org).

 

Na tělo zaměřená psychoaterapie a psychosomatika

U psychosomatických potíží – návštěva psychologa nebo psychoterapie přichází na mysl většinou až jako poslední možnost.

Je těžké, pociťovat své tělo jako nemocné a namísto toho, aby lékaři navrhli řešení, se dozvědět, že je třeba řešit především psychiku.

Při tělesných obtížích, které lékaři nedokáží identifikovat (nebo neumějí léčit), může pomoci psychoteraoie orientovaná na tělo.
V rámci tohoto přístupu pracujeme formou rozhovoru, také s tréningem uvědomování a naslouchání svému tělu, s dechem a dotykem.

Když je tělo často nemocné, člověk to může prožívat jko zradu. Nebo se může cítít bezmocný, protože lékaři nemoc nenacházejí, či vylučují. Somatická terapie může pomoci lépe porozumět tomu, co tělo svými bolestmi a signály sděluje a propojit je s případným psychickým obsahem. K odeznění psychosomatických problomů  napomáhá porozumnění jazyku těla a jeho propojení s příběhem, který skrze nemoc a symptomy vypráví.

Trauma a jeho zpracování

Pří zpracování traumatu formou bodypsychoterapie budeme následovat toho nejlepšího učitele: naše vlastní tělo a pocity. Traumatické zpracování situace, či traumatické situace způsobují, že naše tělo i mysl aktivují ty nejsilnější obrany, které máme k dispozici (zamrznutí, ustrnutí), čímž ale ustrne i přirozený vývoj, pocity a enerigie v těle nemůže dosáhnout uvolnění, proudění a pulzace, které jsou potřeba k dalšímu vývoji.

Skrze práci s tělem, pomáhám svým klientům k zvědomnění obran, které slouží jako ochrana organizmu a započetí postupné práce na posílení vntřních zdrojů a síly, které umožní jemné uvolnění onoho zamrznutí. Namísto chaosu a nepříjemného prožívání se postupně propracovat k živosti ducha, těla i mysli a spojení se se svojí vitalitou.

 

 

Odkazy:

– stránka je ve výstavbě –

Psychospirituální krize

Psychospirituální krize nastává tehdy, když je průběh a projevy osobního rozvoje jedince příliš intenzivní a on přestává své zážitky zvládat zároveň se svým dosavadním fungováním.  Jde o náročné období, které se projevuje epizodami neobvyklých zážitků, které zahrnují změny vědomí, vnímání, emocí a myšlení. Psychospirituální krize je však transformativní proces s léčivým potenciálem, který může mít vnější podobu psychózy, ale neměl by se zaměňovat s psychózou jako duševní poruchou.

Využití adekvátních terapeutických metod může u osob v psychospirituální krizi napomoci k vyšší integraci osobnosti a plnějšímu zdraví.

V rámci bodypsychoterapie nabízím sesse zaměřené na doprovázení a zpracování psychospirituální krize.

Bodypsychoterapie integruje tři roviny lidské psyché tělo ~ mysl ~ emoce, čímž dochází ke změnám na hlubší a tedy trvalejší úrovni. S krze toto propojení integruje spirituální, přesahující stavy a témata.Umožní nám dobře zvládnout výrazný psychický doprovod krize. A také je účinná při uvolňování tenzí a bloků, které brání dokončení a zdravé integraci neobvyklých projevů a zážitků.

 

Odkazy:

http://www.spiritualcompetency.com/

http://www.diabasis.cz/