Reference

Terapie mi umožnily podělit se o své životní neúspěchy, uvědomit si, že nejsem jediný, kdo má problémy, dokázat se po-zastavit nad svým životem a umět se rozhodnout, kam ho dále směřovat.

Michal, otec, partner, IT technik

Terapie pro mě byla překvapujícím poznáním, že jsem schopen něčeho, co bych do sebe neřekl. Že může existovat někdo, kdo mi pomůže tyto schopnosti ve mě probudit, ač já o nich nemám nejmenšího tušení a nakonec výsledek, kde jsme společně „spravili“ i to, o čem jsem byl přesvědčen, že spravitelné není.

Jan, profesionální řidič

Terapie mi pomohla ustát mnoho těžkých situací a srovnat si v sobě věci, které se děly. Díky terapii se mi podařilo mluvit o věcech a pocitech, o kterých jsem nikdy nemluvila. Můj život je najednou jiný. Není to jen živoření…. a to je opravdu zvláštní.

Lucie, studentka

Kurz focusingu mi dal větší schopnost soustředit se na své pocity, vnímat je a pracovat s nimi v „běžném“ životě. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Marek, oddělení výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity

Koučování mě prostě nakoplo, abych se mohla pustit do nových pracovních výzev, které jsem neustále odkládala.

Petra, vedoucí volnočasových aktivit v centru volného času

Týmová supervize s Veronikou je přímo balzám na duši. Náš tým stmeluje a předchází všemožným konfliktům a potížím. Vždy se k ní vracíme jako do bezpečného přístavu z rozbouřených vod každodenní práce. Probouzí naši kreativitu a zvyšuje celkově motivaci i výkon. Jsem rád, že mohu našim zaměstnancům nabídnout tento benefit. Spolupracujeme již dva roky k plné spokojenosti.

Mgr. Zdeněk Raiser, předseda představenstva Tripitaka, o.s.

S Veronikou jsme získali supervizora nejen velmi dobře vybaveného teoreticky, ale i člověka komunikativního, věcného a vstřícného. Najednou jsme zjistili, že jiný úhel pohledu může být pro nás všechny přínosem a povzbuzením.

Mgr. Ladislav Nevrkla, vedoucí Domu na půli cesty

Díky koučingu jsem si dokázala jasně zformulovat své cíle a uvědomit si možnosti, které mám k dispozici.Příležitost pojmenovat některé věci nahlas mi pomohla získat pocit klidu a větší jistoty.

Katka, projektová manažerka

Díky terapii jsem celkově vnitřně mnohem stabilnější a oproti dřívějšku mnou zatřese podstatně méně věcí. Jsem o něco jemnější a v chování snad občas klidnější. Ale hlavně, mnohem lépe vnímám samu sebe a začínám sama sebe takovou přijímat a před sebou i okolím si začínám prosazovat to co opravdu chci. A to je určitě ta nejzásadnější změna. Když se ohlídnu za mou terapií, pak to beru hlavně jako “probuzení”. Po skončení našich setkání jsem si uvědomila jak neskutečně důležité toto probuzení bylo, jak jsem se před tím vůbec neznala a “nebyla se sebou, nevnímala se”. Pomohlo mě to nastartovat v práci na sobě samé.

Alice, referentka

Kurz mi nabídl pro moji práci ještě jeden rozměr navíc – možnost nahlížet na různé situace skrze své tělesné prožívání. Focusing může pomoci uvědomit si sama sebe, poznat své skryté pocity a tyto se naučit zpracovat i respektovat.

Hana, vedoucí služeb v neziskové organizaci

Díky bioenergetickým cvičením jsem v sobě po dlouhé době našla zdroj síly a vnitřní radosti, málem zapomenuté. Různé potíže toho období jsem pak vyřešila s větší lehkostí, a z nově objeveného zdroje čerpám i nadále.

BÁRA, PODNIKATELKA

 

Focusing mi dal spoustu nových prožitků, poznatků o sobě a o druhých, pocit důvěry v kruhu takřka neznámých lidí. Zvláště pak reflektující týmy pro mě byly hodně obohacující. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Pavla, tanečnice a matka

Kurz focusingu mi otevřel nové možnosti, jak přistupovat k vlastním pocitům. Ukázal mi nové emoce, o kterých jsem nevěděla. Využívám ho jako doplňkovou techniku, která mi pomáhá strukturovat vlastní pocity z uplynulého dne, z práce. A to díky reakcím těla, kterých si nyní více všímám a následně jim i lépe rozumím. Cítím se zklidněnější, vyrovnanější, a to se pozitivně odráží i na mém naladění vůči klientům i kolegům v práci.

Zuzana, speciální pedagog, probační a mediační služba

Mám velikou radost, že jsem na Veroniku narazila, protože mi pomohla posunout se v životě a pustit se do věcí, po kterých jsem toužila, ale bála se je dělat. Objevila jsem v sobě velikou sílu a odvahu, díky čemuž jsem zvládla dost náročné životní období plné změn.

 

 

Hanka

Workshop: Putování za švestkovou vůní

Vydejte se na cestu, na které se budete moci potkat sami se s sebou, na cestu, na které budete moci vnímat svět a přírodu kolem vás a vnímat jak se rozvíjí rezonance s přírodou ve vás. Tak jako malý skřítek Ludvíka Aškenazyho putoval za švestkovou vůní, setkal se Srdcem a svou láskou, můžete se i vy na této pouti setkat a pobýt s tím, co vás bude na vaší pouti provázet. Zvu vás na netradiční workshop, na kterém se na začátku potkáte s lidmi, kteří se také vydali na svoji cestu a poté se vydáte každý na tu svoji. Začneme společnou mindfulness meditací a rituály, které budou nápomocny pro formulování cíle a záměru pro vaši pouť a následně obdržíte mapu trasy na kterou se druhý den vydáte. Po skončení putování se sejdeme na večerní sdílení a společnou meditaci. Pouť samotná je určena pro jednotlivce. Po domluvě pro páry i dvojice (u dvojic je domluva skrze dobré nastavení podmínek pro putování).

Termín:  12. 10. (17 – 20:00 : večerní mediatce, příprava), 13. 10. (putování přes den, 17-20:00) večerní meditace a sdílení) | Cena:  1200,- Kč | Kde:  Brno a okolí.

Přihlásit se můžete do konce září 2018 na: klempova.veronika@gmail.com

O lektorce:

Veronika Klempová (dříve Šuráňová), pracuje jako psychoterapeutka, dříve jako vedoucí léčebných služeb určených pro lidi a rodiny s různými duševními obtíži, ve své soukromé praxi se věnuje osobnostnímu rozvoji a rozvoji léčivého potenciálu svých klientů. Profesně se věnuje práci s tělem, dechem, mindfulness, imaginací. Na tomto workshopu propojuje moudrost východních náboženství a nábožensých tradic tzv.přírodních národů, v tomto kontextu nápomocných pro vytváření bezpečného rámce a podpory pro rozvoj potenciálu sebeobjevování. Své zkušenosti a znalosti k tomuto workshopu čerpá ze seminářů Mgr. Michala Vančury, ročním výcviku zameřeném na studium změněných stavů vědomí (Center for Sacred Studies) a tříletém výcviku Satiterapie (mindfulness psychotherapy).

Více informací zde: Putování za švestkovou vůní.

Zveřejněno 29. 8. 2018