Reference

Díky terapii jsem celkově vnitřně mnohem stabilnější a oproti dřívějšku mnou zatřese podstatně méně věcí. Jsem o něco jemnější a v chování snad občas klidnější. Ale hlavně, mnohem lépe vnímám samu sebe a začínám sama sebe takovou přijímat a před sebou i okolím si začínám prosazovat to co opravdu chci. A to je určitě ta nejzásadnější změna. Když se ohlídnu za mou terapií, pak to beru hlavně jako “probuzení”. Po skončení našich setkání jsem si uvědomila jak neskutečně důležité toto probuzení bylo, jak jsem se před tím vůbec neznala a “nebyla se sebou, nevnímala se”. Pomohlo mě to nastartovat v práci na sobě samé.

Alice, referentka

Díky bioenergetickým cvičením jsem v sobě po dlouhé době našla zdroj síly a vnitřní radosti, málem zapomenuté. Různé potíže toho období jsem pak vyřešila s větší lehkostí, a z nově objeveného zdroje čerpám i nadále.

BÁRA, PODNIKATELKA

 

Bára

Terapie mi umožnily podělit se o své životní neúspěchy, uvědomit si, že nejsem jediný, kdo má problémy, dokázat se po-zastavit nad svým životem a umět se rozhodnout, kam ho dále směřovat.

Michal, otec, partner, IT technik

S Veronikou jsme získali supervizora nejen velmi dobře vybaveného teoreticky, ale i člověka komunikativního, věcného a vstřícného. Najednou jsme zjistili, že jiný úhel pohledu může být pro nás všechny přínosem a povzbuzením.

Mgr. Ladislav Nevrkla, vedoucí Domu na půli cesty

Díky koučingu jsem si dokázala jasně zformulovat své cíle a uvědomit si možnosti, které mám k dispozici.Příležitost pojmenovat některé věci nahlas mi pomohla získat pocit klidu a větší jistoty.

Katka, projektová manažerka

Kurz focusingu mi otevřel nové možnosti, jak přistupovat k vlastním pocitům. Ukázal mi nové emoce, o kterých jsem nevěděla. Využívám ho jako doplňkovou techniku, která mi pomáhá strukturovat vlastní pocity z uplynulého dne, z práce. A to díky reakcím těla, kterých si nyní více všímám a následně jim i lépe rozumím. Cítím se zklidněnější, vyrovnanější, a to se pozitivně odráží i na mém naladění vůči klientům i kolegům v práci.

Zuzana, speciální pedagog, probační a mediační služba

Kurz focusingu mi dal větší schopnost soustředit se na své pocity, vnímat je a pracovat s nimi v „běžném“ životě. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Marek, oddělení výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity

Terapie pro mě byla překvapujícím poznáním, že jsem schopen něčeho, co bych do sebe neřekl. Že může existovat někdo, kdo mi pomůže tyto schopnosti ve mě probudit, ač já o nich nemám nejmenšího tušení a nakonec výsledek, kde jsme společně „spravili“ i to, o čem jsem byl přesvědčen, že spravitelné není.

Jan, profesionální řidič

Mám velikou radost, že jsem na Veroniku narazila, protože mi pomohla posunout se v životě a pustit se do věcí, po kterých jsem toužila, ale bála se je dělat. Objevila jsem v sobě velikou sílu a odvahu, díky čemuž jsem zvládla dost náročné životní období plné změn.

 

 

Hanka

Týmová supervize s Veronikou je přímo balzám na duši. Náš tým stmeluje a předchází všemožným konfliktům a potížím. Vždy se k ní vracíme jako do bezpečného přístavu z rozbouřených vod každodenní práce. Probouzí naši kreativitu a zvyšuje celkově motivaci i výkon. Jsem rád, že mohu našim zaměstnancům nabídnout tento benefit. Spolupracujeme již dva roky k plné spokojenosti.

Mgr. Zdeněk Raiser, předseda představenstva Tripitaka, o.s.

Kurz mi nabídl pro moji práci ještě jeden rozměr navíc – možnost nahlížet na různé situace skrze své tělesné prožívání. Focusing může pomoci uvědomit si sama sebe, poznat své skryté pocity a tyto se naučit zpracovat i respektovat.

Hana, vedoucí služeb v neziskové organizaci

Terapie mi pomohla ustát mnoho těžkých situací a srovnat si v sobě věci, které se děly. Díky terapii se mi podařilo mluvit o věcech a pocitech, o kterých jsem nikdy nemluvila. Můj život je najednou jiný. Není to jen živoření…. a to je opravdu zvláštní.

Lucie, studentka

Koučování mě prostě nakoplo, abych se mohla pustit do nových pracovních výzev, které jsem neustále odkládala.

Petra, vedoucí volnočasových aktivit v centru volného času

Focusing mi dal spoustu nových prožitků, poznatků o sobě a o druhých, pocit důvěry v kruhu takřka neznámých lidí. Zvláště pak reflektující týmy pro mě byly hodně obohacující. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Pavla, tanečnice a matka

Mám důvěru v to, že nepříjemné stavy v sobě nesou zároveň klíč ke své proměně. Lidská duše, má-li dovoleno býti spontánní, dokáže najít směr cesty ke svému zotavení, stačí jej objevit a následovat.

Narodila jsem se roku 1982 v Brně. Soukromé terapeutické služby poskytuji od roku 2008, kde pracuji převážně s dospělými klienty.

Absolvovala jsem s certifikátem (certifikát kompetence) pětietý výcvik v Integrativní na tělo zaměřené terapii (www.capzt.cz), akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností při české lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
S diplomem kompetence 4 letý výcvik v tzv. mindfulness psychoterapii (www.satiterapie.cz),

Kratší kurzy krizové intervence, výcvik v systemické supervizi (www.hermesgroup.cz), vzdělávání v rodinné terapii “Ostrov rodiny” Z. Riegera, vzdělávání v terapii a neurobiologii traumatu od odborníků jako je – Bessel van der Kolk, Peter Levine, Pat Odgen, Dan Siegel, St. Porges.

Svoji praxi jsem začala v terapeutickém centru Rokycanova, věnovala jsem se individuální, rodinné i skupinové terapii. Posléze jsem vedla terapeutické týmy a odborné metodiky terapeutických a léčebných služeb, které jsem nechala certifikovat dle standardů Rady vlády(RVKPP). Jako psychoterapeutka jsem působila externě v občanském sdružení Anabell, a spolupracovala s klientkami, které trpí poruchami příjmu potravy.

Založila jsem s kolegy organizaci Renadi, o.p.s., kde jsem působila jako odborná garantka, ředitelka a podílela jsem se na tvorbě procesů a struktur participativního managmentu.

Pracuji jak s lidmi, kteří hledají osobnostní růst, nebo se nachází v obtížných životních situacích, tak s těmi, kteří trpí nejrůznějšími psychickými obtížemi (úzkosti, deprese, trauma, vč. traumatu citového pouta/attachmentu).
Díky svému vzdělání a zkušenostem se mi dobře spolupracuje i na tématech psychospirituální krize, integrace psychedelické zkušenosti, či dalšími transpersonálními procesy.

Terapeutická práce s nejrůznějšími tématy lidí mne naučila, že pevnost i citlivost jsou kvality, které se vzájemně nevylučují. Neprobádané a temně vypadající stránky naší duše je možné poznat, přijmout a využít jejich sílu ku prospěchu nám i našemu okolí.

Svůj volný čas trávím nejraději v horách, u rozhlasových her, ráda zpívám a tančím.

Před svým vzděláváním v psychoterapii jsem vystudovala tři humanitní obory: sociální pedagogiku, teorii umění a kultury a poté sociální práci a politiku. Na fakultě Sociálních studií a dále na pedagogické a filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. S tituly Bc., Bc., Mgr.