Reference

Kurz focusingu mi otevřel nové možnosti, jak přistupovat k vlastním pocitům. Ukázal mi nové emoce, o kterých jsem nevěděla. Využívám ho jako doplňkovou techniku, která mi pomáhá strukturovat vlastní pocity z uplynulého dne, z práce. A to díky reakcím těla, kterých si nyní více všímám a následně jim i lépe rozumím. Cítím se zklidněnější, vyrovnanější, a to se pozitivně odráží i na mém naladění vůči klientům i kolegům v práci.

Zuzana, speciální pedagog, probační a mediační služba

Kurz mi nabídl pro moji práci ještě jeden rozměr navíc – možnost nahlížet na různé situace skrze své tělesné prožívání. Focusing může pomoci uvědomit si sama sebe, poznat své skryté pocity a tyto se naučit zpracovat i respektovat.

Hana, vedoucí služeb v neziskové organizaci

Focusing mi dal spoustu nových prožitků, poznatků o sobě a o druhých, pocit důvěry v kruhu takřka neznámých lidí. Zvláště pak reflektující týmy pro mě byly hodně obohacující. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Pavla, tanečnice a matka

Koučování mě prostě nakoplo, abych se mohla pustit do nových pracovních výzev, které jsem neustále odkládala.

Petra, vedoucí volnočasových aktivit v centru volného času

Týmová supervize s Veronikou je přímo balzám na duši. Náš tým stmeluje a předchází všemožným konfliktům a potížím. Vždy se k ní vracíme jako do bezpečného přístavu z rozbouřených vod každodenní práce. Probouzí naši kreativitu a zvyšuje celkově motivaci i výkon. Jsem rád, že mohu našim zaměstnancům nabídnout tento benefit. Spolupracujeme již dva roky k plné spokojenosti.

Mgr. Zdeněk Raiser, předseda představenstva Tripitaka, o.s.

Terapie mi umožnily podělit se o své životní neúspěchy, uvědomit si, že nejsem jediný, kdo má problémy, dokázat se po-zastavit nad svým životem a umět se rozhodnout, kam ho dále směřovat.

Michal, otec, partner, IT technik

Terapie mi pomohla ustát mnoho těžkých situací a srovnat si v sobě věci, které se děly. Díky terapii se mi podařilo mluvit o věcech a pocitech, o kterých jsem nikdy nemluvila. Můj život je najednou jiný. Není to jen živoření…. a to je opravdu zvláštní.

Lucie, studentka

Díky koučingu jsem si dokázala jasně zformulovat své cíle a uvědomit si možnosti, které mám k dispozici.Příležitost pojmenovat některé věci nahlas mi pomohla získat pocit klidu a větší jistoty.

Katka, projektová manažerka

Terapie pro mě byla překvapujícím poznáním, že jsem schopen něčeho, co bych do sebe neřekl. Že může existovat někdo, kdo mi pomůže tyto schopnosti ve mě probudit, ač já o nich nemám nejmenšího tušení a nakonec výsledek, kde jsme společně „spravili“ i to, o čem jsem byl přesvědčen, že spravitelné není.

Jan, profesionální řidič

Mám velikou radost, že jsem na Veroniku narazila, protože mi pomohla posunout se v životě a pustit se do věcí, po kterých jsem toužila, ale bála se je dělat. Objevila jsem v sobě velikou sílu a odvahu, díky čemuž jsem zvládla dost náročné životní období plné změn.

 

 

Hanka

S Veronikou jsme získali supervizora nejen velmi dobře vybaveného teoreticky, ale i člověka komunikativního, věcného a vstřícného. Najednou jsme zjistili, že jiný úhel pohledu může být pro nás všechny přínosem a povzbuzením.

Mgr. Ladislav Nevrkla, vedoucí Domu na půli cesty

Kurz focusingu mi dal větší schopnost soustředit se na své pocity, vnímat je a pracovat s nimi v „běžném“ životě. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Marek, oddělení výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity

Díky terapii jsem celkově vnitřně mnohem stabilnější a oproti dřívějšku mnou zatřese podstatně méně věcí. Jsem o něco jemnější a v chování snad občas klidnější. Ale hlavně, mnohem lépe vnímám samu sebe a začínám sama sebe takovou přijímat a před sebou i okolím si začínám prosazovat to co opravdu chci. A to je určitě ta nejzásadnější změna. Když se ohlídnu za mou terapií, pak to beru hlavně jako “probuzení”. Po skončení našich setkání jsem si uvědomila jak neskutečně důležité toto probuzení bylo, jak jsem se před tím vůbec neznala a “nebyla se sebou, nevnímala se”. Pomohlo mě to nastartovat v práci na sobě samé.

Alice, referentka
„Mám důvěru v to, že nepříjemné stavy v sobě nesou zároveň klíč ke své proměně. Lidská duše, má-li dovoleno býti spontánní, dokáže najít směr cesty ke svému zotavení, stačí jej objevit a následovat.“

Narodila jsem se 1982 v Brně. Soukromé terapeutické služby poskytuji od roku 2008, kde pracuji převážně s dospělými klienty.

Absolvovala jsem výcvik v Integrativní na tělo zaměřené terapii (www.capzt.cz), Mindfulness psychoterapii (www.satiterapie.cz), a systemickém koučování.

Svoji terapeutickou praxi jsem původně začala v terapeutickém centru Rokycanova, věnovala jsem se individuální terapii, rodinné terapii, vedla jsem také terapeutické skupiny. Posléze jsem se stala vedoucí služeb ambulantní léčby a zároveň jsem vedla odborné metodiky všech terapeutických, psychologických a léčebných služeb, které získaly odbornou certifikaci RVKPP.

Jako psychoterapeut jsem působila externě v občanském sdružení Anabell, a spolupracovala s klientkami, které trpí poruchami příjmu potravy.

Setkávala jsem se s manuálně pracujícími, studenty, učiteli, zaměstnanci státní správy, podnikateli, umělci, manažery.

Pracuji jak s lidmi, kteří hledají osobnostní růst, nebo se nachází v obtížných životních situacích, tak s těmi, kteří trpí nejrůznějšími psychickými obtížemi, úzkostmi, depresemi, psychosomatickými problémy, poruchami příjmu potravy.

Terapeutická práce s lidmi na nejrůznějších tématech mne naučila, že pevnost i citlivost jsou kvality, které se vzájemně nevylučují. Neprobádané a temně vypadající stránky naší duše je možné poznat, přijmout a využít jejich sílu ku prospěchu nám i našemu okolí.

Svůj volný čas trávím nejraději v horách, relaxací u rozhlasových her, ráda cestuji, zpívám a tančím.

Vystudovala jsem humanitní obory v oblasti pedagogiky, psychologie a sociální práce na pedagogické, filosofické i fakultě sociálních studií. S tituly Bc., Bc., Mgr.