Reference

Terapie mi pomohla ustát mnoho těžkých situací a srovnat si v sobě věci, které se děly. Díky terapii se mi podařilo mluvit o věcech a pocitech, o kterých jsem nikdy nemluvila. Můj život je najednou jiný. Není to jen živoření…. a to je opravdu zvláštní.

Lucie, studentka

Koučování mě prostě nakoplo, abych se mohla pustit do nových pracovních výzev, které jsem neustále odkládala.

Petra, vedoucí volnočasových aktivit v centru volného času

Mám velikou radost, že jsem na Veroniku narazila, protože mi pomohla posunout se v životě a pustit se do věcí, po kterých jsem toužila, ale bála se je dělat. Objevila jsem v sobě velikou sílu a odvahu, díky čemuž jsem zvládla dost náročné životní období plné změn.

 

 

Hanka

S Veronikou jsme získali supervizora nejen velmi dobře vybaveného teoreticky, ale i člověka komunikativního, věcného a vstřícného. Najednou jsme zjistili, že jiný úhel pohledu může být pro nás všechny přínosem a povzbuzením.

Mgr. Ladislav Nevrkla, vedoucí Domu na půli cesty

Kurz mi nabídl pro moji práci ještě jeden rozměr navíc – možnost nahlížet na různé situace skrze své tělesné prožívání. Focusing může pomoci uvědomit si sama sebe, poznat své skryté pocity a tyto se naučit zpracovat i respektovat.

Hana, vedoucí služeb v neziskové organizaci

Terapie mi umožnily podělit se o své životní neúspěchy, uvědomit si, že nejsem jediný, kdo má problémy, dokázat se po-zastavit nad svým životem a umět se rozhodnout, kam ho dále směřovat.

Michal, otec, partner, IT technik

Díky bioenergetickým cvičením jsem v sobě po dlouhé době našla zdroj síly a vnitřní radosti, málem zapomenuté. Různé potíže toho období jsem pak vyřešila s větší lehkostí, a z nově objeveného zdroje čerpám i nadále.

BÁRA, PODNIKATELKA

 

Bára

Kurz focusingu mi dal větší schopnost soustředit se na své pocity, vnímat je a pracovat s nimi v „běžném“ životě. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Marek, oddělení výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity

Kurz focusingu mi otevřel nové možnosti, jak přistupovat k vlastním pocitům. Ukázal mi nové emoce, o kterých jsem nevěděla. Využívám ho jako doplňkovou techniku, která mi pomáhá strukturovat vlastní pocity z uplynulého dne, z práce. A to díky reakcím těla, kterých si nyní více všímám a následně jim i lépe rozumím. Cítím se zklidněnější, vyrovnanější, a to se pozitivně odráží i na mém naladění vůči klientům i kolegům v práci.

Zuzana, speciální pedagog, probační a mediační služba

Díky koučingu jsem si dokázala jasně zformulovat své cíle a uvědomit si možnosti, které mám k dispozici.Příležitost pojmenovat některé věci nahlas mi pomohla získat pocit klidu a větší jistoty.

Katka, projektová manažerka

Díky terapii jsem celkově vnitřně mnohem stabilnější a oproti dřívějšku mnou zatřese podstatně méně věcí. Jsem o něco jemnější a v chování snad občas klidnější. Ale hlavně, mnohem lépe vnímám samu sebe a začínám sama sebe takovou přijímat a před sebou i okolím si začínám prosazovat to co opravdu chci. A to je určitě ta nejzásadnější změna. Když se ohlídnu za mou terapií, pak to beru hlavně jako “probuzení”. Po skončení našich setkání jsem si uvědomila jak neskutečně důležité toto probuzení bylo, jak jsem se před tím vůbec neznala a “nebyla se sebou, nevnímala se”. Pomohlo mě to nastartovat v práci na sobě samé.

Alice, referentka

Týmová supervize s Veronikou je přímo balzám na duši. Náš tým stmeluje a předchází všemožným konfliktům a potížím. Vždy se k ní vracíme jako do bezpečného přístavu z rozbouřených vod každodenní práce. Probouzí naši kreativitu a zvyšuje celkově motivaci i výkon. Jsem rád, že mohu našim zaměstnancům nabídnout tento benefit. Spolupracujeme již dva roky k plné spokojenosti.

Mgr. Zdeněk Raiser, předseda představenstva Tripitaka, o.s.

Focusing mi dal spoustu nových prožitků, poznatků o sobě a o druhých, pocit důvěry v kruhu takřka neznámých lidí. Zvláště pak reflektující týmy pro mě byly hodně obohacující. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Pavla, tanečnice a matka

Terapie pro mě byla překvapujícím poznáním, že jsem schopen něčeho, co bych do sebe neřekl. Že může existovat někdo, kdo mi pomůže tyto schopnosti ve mě probudit, ač já o nich nemám nejmenšího tušení a nakonec výsledek, kde jsme společně „spravili“ i to, o čem jsem byl přesvědčen, že spravitelné není.

Jan, profesionální řidič

Psychospirituální zkušenosti

Psychospirituální zkušenost může zažít každý člověk, bez ohledu na spirituální praxi, nebo víru. Potřeba integrace nastává většinou tehdy, kdy jsou prožitky a vjemy příliš intenzivní, rozporuplné, nebo když vyústí v proces, který se odborně nazývá psychospirituální krize.  Jde o náročné období, které se projevuje epizodami neobvyklých zážitků, změnami vědomí, vnímání, emocí a myšlení, obsahují spirituální či mystické prožitky. Spouštěčem může být intenzivní spirituální, či meditační praxe, ale také dlouhodobý stres, náročná životní situace, intenzivní osobní zkušenost (porod, potrat, úmrtí, zážitek klinické smrti), traumatická událost a historie.

Psychoterapie pak slouží k integraci psychospirituálních prožitků, případně terapii traumat.

Psychospirituální krize je v základu transformativní proces s léčivým potenciálem, který může mít v některých případech i vnější podobu psychózy, ale neměl by se zaměňovat s psychózou jako duševní poruchou.

Změněný stav vědomí (který bývá součástí psychospirituálních zkušeností), je běžné zažívat například  při tanci, pohybu. Přináší je také evokativní hudba, bubnování, práce s dechem, pohybem, umělecká tvorba, spirituální praxe, ale také izolace. Může otevírat léčivý potenciál, který za dobrých podmínek, vede k větší integritě a celistvosti. Hlubšímu spojení se sebou, lidmi, přírodou.

Pokud si to stav žáda, je namístě, kromě rozhovoru,  pracovat v terapii i s tělem, protože jde tak lépe integrovat tři roviny lidské psyché tělo ~ mysl ~ emoce, čímž dochází ke změnám na hlubší a tedy trvalejší úrovni. Skrze toto propojení se pak integrují i psychospirituální obsahy. Práce s tělem v bezpečí psychoterapeutickéhu vztahu a hranic, umožňuje dobře zvládnout krizový stav. Také pomáhá uvolnit tenze a bloky, které brání dokončení a zdravému vývoji.

Integrace psychedelické zkušenosti

Bad trip – náročná psychedelická zkušenost, bývá nejčastějším důvodem pro vyhledání odborné pomoci. V běžném životě se následky projevují např. zvýšenou panikou, úzkostí, depresemi, pocity ztráty smyslu žití, otupělostí. Někdy zahrnují nepříjemné tělesné prožitky, psychotické epizody, ztrátu kontaktu s realitou. Psychedelika mohou otevřít traumatická zranění a prožívání.

V terapii se při řešení s vámi chci potkat v prostředí bezpečí a důvěry, respektu k lidské křehkosti. Nabízím také práci s tělem a umožnění procesu, aby bezpečným a citlivým způsobem pokračoval směrem ke zdraví, celistvosti a hlubšímu propojení se sebou. Všechny vjemy – vizuální či auditorní, prožitky, vhledy, symboly vyvěrající s psychedelické zkušenosti mají v terapii své místo a mohou být důležitým potenciálem pro terapeutický proces.

Psychedelika (v rámci vědeckého diskurzu) jsou označovány za látky, manifestující lidskou mysl. V medicíně a psychoterapii, při odborné facilitaci, se využívají pro posílení psychoterapeutického procesu.

V ceremoniálním rámci, jsou medicíny měnící vědomí často považovány za posvátné, medicíny ke kterým se váže úcta a respekt. Potřeba vyhledat terapeuta a integraci, vyvěrá většinou z náročné zkušenosti, kterou přinesla účast a práce na ceremonii.

Integrace psychedelické zkušenosti v terapii je klíčová pro proces změny. Vede k propojení s hlubšími vrstvami duše, širším kontextem (bigger picture), vztahy a k trvalejším změnám. Některé prožitky mohou být mystické, spirituální a natolik slova i běžnou mysl přesahující, že je třeba delší čas a více práce k jejich začlenění.

Za učení a dovednosti děkuji svým zahraničním učitelům.

Např: Kurzy Psychedelika v psychoterapii a při léčení traumatu (Bessel van der Kolk, G. Maté, J.Phelps, R. Schwartz, G.Vaid, P.Wolfson, ad.), Psychedelická integrace (Peter Addy, PhD.), Psychedelická integrace v klinické praxi (Dr. Elizabeth Nielson, Fluence).