Reference

Týmová supervize s Veronikou je přímo balzám na duši. Náš tým stmeluje a předchází všemožným konfliktům a potížím. Vždy se k ní vracíme jako do bezpečného přístavu z rozbouřených vod každodenní práce. Probouzí naši kreativitu a zvyšuje celkově motivaci i výkon. Jsem rád, že mohu našim zaměstnancům nabídnout tento benefit. Spolupracujeme již dva roky k plné spokojenosti.

Mgr. Zdeněk Raiser, předseda představenstva Tripitaka, o.s.

Kurz focusingu mi dal větší schopnost soustředit se na své pocity, vnímat je a pracovat s nimi v „běžném“ životě. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Marek, oddělení výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity

Díky bioenergetickým cvičením jsem v sobě po dlouhé době našla zdroj síly a vnitřní radosti, málem zapomenuté. Různé potíže toho období jsem pak vyřešila s větší lehkostí, a z nově objeveného zdroje čerpám i nadále.

BÁRA, PODNIKATELKA

 

S Veronikou jsme získali supervizora nejen velmi dobře vybaveného teoreticky, ale i člověka komunikativního, věcného a vstřícného. Najednou jsme zjistili, že jiný úhel pohledu může být pro nás všechny přínosem a povzbuzením.

Mgr. Ladislav Nevrkla, vedoucí Domu na půli cesty

Kurz focusingu mi otevřel nové možnosti, jak přistupovat k vlastním pocitům. Ukázal mi nové emoce, o kterých jsem nevěděla. Využívám ho jako doplňkovou techniku, která mi pomáhá strukturovat vlastní pocity z uplynulého dne, z práce. A to díky reakcím těla, kterých si nyní více všímám a následně jim i lépe rozumím. Cítím se zklidněnější, vyrovnanější, a to se pozitivně odráží i na mém naladění vůči klientům i kolegům v práci.

Zuzana, speciální pedagog, probační a mediační služba

Terapie pro mě byla překvapujícím poznáním, že jsem schopen něčeho, co bych do sebe neřekl. Že může existovat někdo, kdo mi pomůže tyto schopnosti ve mě probudit, ač já o nich nemám nejmenšího tušení a nakonec výsledek, kde jsme společně „spravili“ i to, o čem jsem byl přesvědčen, že spravitelné není.

Jan, profesionální řidič

Mám velikou radost, že jsem na Veroniku narazila, protože mi pomohla posunout se v životě a pustit se do věcí, po kterých jsem toužila, ale bála se je dělat. Objevila jsem v sobě velikou sílu a odvahu, díky čemuž jsem zvládla dost náročné životní období plné změn.

 

 

Hanka

Koučování mě prostě nakoplo, abych se mohla pustit do nových pracovních výzev, které jsem neustále odkládala.

Petra, vedoucí volnočasových aktivit v centru volného času

Terapie mi umožnily podělit se o své životní neúspěchy, uvědomit si, že nejsem jediný, kdo má problémy, dokázat se po-zastavit nad svým životem a umět se rozhodnout, kam ho dále směřovat.

Michal, otec, partner, IT technik

Díky terapii jsem celkově vnitřně mnohem stabilnější a oproti dřívějšku mnou zatřese podstatně méně věcí. Jsem o něco jemnější a v chování snad občas klidnější. Ale hlavně, mnohem lépe vnímám samu sebe a začínám sama sebe takovou přijímat a před sebou i okolím si začínám prosazovat to co opravdu chci. A to je určitě ta nejzásadnější změna. Když se ohlídnu za mou terapií, pak to beru hlavně jako “probuzení”. Po skončení našich setkání jsem si uvědomila jak neskutečně důležité toto probuzení bylo, jak jsem se před tím vůbec neznala a “nebyla se sebou, nevnímala se”. Pomohlo mě to nastartovat v práci na sobě samé.

Alice, referentka

Díky koučingu jsem si dokázala jasně zformulovat své cíle a uvědomit si možnosti, které mám k dispozici.Příležitost pojmenovat některé věci nahlas mi pomohla získat pocit klidu a větší jistoty.

Katka, projektová manažerka

Kurz mi nabídl pro moji práci ještě jeden rozměr navíc – možnost nahlížet na různé situace skrze své tělesné prožívání. Focusing může pomoci uvědomit si sama sebe, poznat své skryté pocity a tyto se naučit zpracovat i respektovat.

Hana, vedoucí služeb v neziskové organizaci

Focusing mi dal spoustu nových prožitků, poznatků o sobě a o druhých, pocit důvěry v kruhu takřka neznámých lidí. Zvláště pak reflektující týmy pro mě byly hodně obohacující. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Pavla, tanečnice a matka

Terapie mi pomohla ustát mnoho těžkých situací a srovnat si v sobě věci, které se děly. Díky terapii se mi podařilo mluvit o věcech a pocitech, o kterých jsem nikdy nemluvila. Můj život je najednou jiný. Není to jen živoření…. a to je opravdu zvláštní.

Lucie, studentka

Psychoterapie

Psychoterapie obecně, je pro mne metoda, ve které je nástrojem rozhovor, mezilidský kontakt a zážitek z něj mezi dvěma lidmi. Podmínkou je bezpečné, respektující prostředí, které Vám v mé terapii se samozřejmostí poskytnu. V rámci takového kontaktu si pak můžete začít uvědomovat, rozvzpomínat a objevovat spletité cesty ze začarovaných kruhů. S pomocí terapeuta můžete postupně rozpustit a nechat odejít bolesti a získat zdroje nových sil.

Může se tak dít za pomocí rozhovoru, rozšířeného o práci s tělem, výtvarné, pohybové, či jiné techniky.

Mám důvěru v to, že prožité utrpení, je možné postupně překonat a dát vznik něčemu novému. Je to klíč k moudrosti, bohatství, síle a osvobození. Není to jednoduché. Může to být dlouhá cesta k sobě samému, ale také se cesta a klíč ke štěstí může objevit během okamžiku. O tom, kdy terapie a spolupráce končí a kdy je dosaženo vašeho cíle rozhodujete vždy vy sami.

” Voda je nejměkčí a nejslabší bytí na světě, v překonávání tvrdého a silného je však neporazitelná a není jí na světě rovno. ” Lao C´

Nabízím své služby a pomoc pro nalezení vašeho vlastního způsobu řešení a zvládání situací. Ráda Vám budu nápomocná při hledání a otevírání cest k osobnostnímu růstu, či zrání.

S čím Vám mohu pomoci:

 • Zvládání emocí u sebe nebo v interakcích s lidmi
 • Zpracování traumatické události
 • Zvládání životních změn a situací, či stresu
 • Nalezení nových zdrojů energie
 • Porozumění tomu, co se děje ve vás a s vaším prožíváním
 • Rodinné/partnerské problémy či krize (chcete zlepšit vztahy se svými blízkými)
 • Syndrom vyhoření/přepracovanost
 • Poruchy příjmu potravy
 • Sebepoškozování
 • Problémy v oblasti sexuality
 • Psychospirituální krize, psychospirituální témata

Co nabízím:

 • Individuální psychoterapie
 • Krizová intervence – pomoc v krizi

 • Párová a rodinná terapie
 • Práce se sny
 • Práce s traumatem
 • Práce s tělem a prožíváním na tělesné úrovni (Bioenergetika, Focusing, Mindfulness, aj.)

Psychoterapeutická východiska – jak pracuji

Vycházím z toho, že každý člověk má za sebou svoji osobitou historii a zkušenosti ze kterých vychází, na základě kterých jedná v současnosti. Ať už s plným vědomým, automaticky, či nevědomě. Minulost nelze změnit, ale lze měnit kvalitu života tady a teď, v současnosti.

Pomáhám svým klientům porozumět svým obtížím na úrovni racionální, emoční i tělesné (fyzické). Propojovat rovinu těla, mysli i emocí.

Mám za sebou 5 ti letý výcvik v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (www.capzt.cz), která má kořeny ve vývojové psychologii psychoanalytického a dynamického rámce, a na který navazovali terapeuti (A.Lowen, W.Reich, D.Boadella, S.Keleman), kteří propojili teorii vývojové a charakterové psychologie a s praktickými psychologickými poznatky somatické terapie.

Absolvovala jsem 3 letý výcvik v mindfulness psychoterapii (www.satiterapie.cz), která využívá principy tzv. bdělé pozornosti (tzv.mindfulness principy).

Roční výcvik zaměřený na systemickou terapii a koučing a roční studium změněných stavů vědomí ( tzv. Stargate Mystery School).

V psychoterapii skrze pozorný a všímavý vztah k sobě samému (svým tématům), svému okolí, je možné ovlivnit kvalitu prožitého v současnosti (kvalitu života), a tím dát možnost vzniku změnám ve své budoucnosti. Může se tak dít za pomocí rozhovoru, nebo i výtvarných, pohybových, či jiných technik.

 
“Tolik křičím, protože toužím, aby si mě někdo všiml“, řekla Bolest.

Věřím, že to, co se děje v mysli se zrcadlí v našem těle a to, co se děje s tělem významně ovlivňuje naši mysl.

Při své práci čerpám ze zkušeností nabytých během několikaletých psychoterapeutických výcviků, které při své práci integruji. A dále z řady kratších kurzů zaměřených na práci s rodinou, páry, nebo takové, které pracují s tělesnou zkušeností (Proces-orientovaná psychologie, Ostrov Rodiny, Focusing, Body-mind Centering, Pesso-Boyden System Psychomotor, Biosyntéza, Maitri Breathwork ad.).

Kombinuji klasické západní psychoterapeutické postupy s moudrostí východních psychoterapeutických směrů.

Jak probíhá spolupráce?

Úvodní setkání začíná ujasněním si vašich cílů a očekávání; také se dohodneme na formě spolupráce. Otevřeme společně váš příběh a téma a postupně začneme s jeho řešením.
Na pravidelných setkáních pracujeme na daném tématu i na tom, co se objevuje v průběhu času naší spolupráce a souvisí s ním. Délka setkání je 50 minut.