Reference

S Veronikou jsme získali supervizora nejen velmi dobře vybaveného teoreticky, ale i člověka komunikativního, věcného a vstřícného. Najednou jsme zjistili, že jiný úhel pohledu může být pro nás všechny přínosem a povzbuzením.

Mgr. Ladislav Nevrkla, vedoucí Domu na půli cesty

Kurz focusingu mi dal větší schopnost soustředit se na své pocity, vnímat je a pracovat s nimi v „běžném“ životě. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Marek, oddělení výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity

Terapie mi pomohla ustát mnoho těžkých situací a srovnat si v sobě věci, které se děly. Díky terapii se mi podařilo mluvit o věcech a pocitech, o kterých jsem nikdy nemluvila. Můj život je najednou jiný. Není to jen živoření…. a to je opravdu zvláštní.

Lucie, studentka

Mám velikou radost, že jsem na Veroniku narazila, protože mi pomohla posunout se v životě a pustit se do věcí, po kterých jsem toužila, ale bála se je dělat. Objevila jsem v sobě velikou sílu a odvahu, díky čemuž jsem zvládla dost náročné životní období plné změn.

 

 

Hanka

Focusing mi dal spoustu nových prožitků, poznatků o sobě a o druhých, pocit důvěry v kruhu takřka neznámých lidí. Zvláště pak reflektující týmy pro mě byly hodně obohacující. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Pavla, tanečnice a matka

Díky terapii jsem celkově vnitřně mnohem stabilnější a oproti dřívějšku mnou zatřese podstatně méně věcí. Jsem o něco jemnější a v chování snad občas klidnější. Ale hlavně, mnohem lépe vnímám samu sebe a začínám sama sebe takovou přijímat a před sebou i okolím si začínám prosazovat to co opravdu chci. A to je určitě ta nejzásadnější změna. Když se ohlídnu za mou terapií, pak to beru hlavně jako “probuzení”. Po skončení našich setkání jsem si uvědomila jak neskutečně důležité toto probuzení bylo, jak jsem se před tím vůbec neznala a “nebyla se sebou, nevnímala se”. Pomohlo mě to nastartovat v práci na sobě samé.

Alice, referentka

Terapie pro mě byla překvapujícím poznáním, že jsem schopen něčeho, co bych do sebe neřekl. Že může existovat někdo, kdo mi pomůže tyto schopnosti ve mě probudit, ač já o nich nemám nejmenšího tušení a nakonec výsledek, kde jsme společně „spravili“ i to, o čem jsem byl přesvědčen, že spravitelné není.

Jan, profesionální řidič

Kurz focusingu mi otevřel nové možnosti, jak přistupovat k vlastním pocitům. Ukázal mi nové emoce, o kterých jsem nevěděla. Využívám ho jako doplňkovou techniku, která mi pomáhá strukturovat vlastní pocity z uplynulého dne, z práce. A to díky reakcím těla, kterých si nyní více všímám a následně jim i lépe rozumím. Cítím se zklidněnější, vyrovnanější, a to se pozitivně odráží i na mém naladění vůči klientům i kolegům v práci.

Zuzana, speciální pedagog, probační a mediační služba

Koučování mě prostě nakoplo, abych se mohla pustit do nových pracovních výzev, které jsem neustále odkládala.

Petra, vedoucí volnočasových aktivit v centru volného času

Terapie mi umožnily podělit se o své životní neúspěchy, uvědomit si, že nejsem jediný, kdo má problémy, dokázat se po-zastavit nad svým životem a umět se rozhodnout, kam ho dále směřovat.

Michal, otec, partner, IT technik

Díky bioenergetickým cvičením jsem v sobě po dlouhé době našla zdroj síly a vnitřní radosti, málem zapomenuté. Různé potíže toho období jsem pak vyřešila s větší lehkostí, a z nově objeveného zdroje čerpám i nadále.

BÁRA, PODNIKATELKA

 

Kurz mi nabídl pro moji práci ještě jeden rozměr navíc – možnost nahlížet na různé situace skrze své tělesné prožívání. Focusing může pomoci uvědomit si sama sebe, poznat své skryté pocity a tyto se naučit zpracovat i respektovat.

Hana, vedoucí služeb v neziskové organizaci

Týmová supervize s Veronikou je přímo balzám na duši. Náš tým stmeluje a předchází všemožným konfliktům a potížím. Vždy se k ní vracíme jako do bezpečného přístavu z rozbouřených vod každodenní práce. Probouzí naši kreativitu a zvyšuje celkově motivaci i výkon. Jsem rád, že mohu našim zaměstnancům nabídnout tento benefit. Spolupracujeme již dva roky k plné spokojenosti.

Mgr. Zdeněk Raiser, předseda představenstva Tripitaka, o.s.

Díky koučingu jsem si dokázala jasně zformulovat své cíle a uvědomit si možnosti, které mám k dispozici.Příležitost pojmenovat některé věci nahlas mi pomohla získat pocit klidu a větší jistoty.

Katka, projektová manažerka

Jaro 2017: Bioenergetická cvičení – Probouzení těla

Kdy: úterky 19:00 – 20:45h (1. setkání 4. 4. 2017) | Kde: Třída kpt. Jaroše 12, Brno | Cena: 1300Kč

10 setkání zaměřených na práci s tělem prostřednictvím bioenergetických cvičení, mindfulness a technik čerpajících z integrativní na tělo zaměřené psychoterapie (www.capzt.cz)
Přihlásit se můžete skrze mail: suranova.veronika@gmail.com. Platba kurzu a rezervace jsou do 24. 3. 2017

Jednotlivá cvičení přinášejí konkrétní zážitek vnitřní energie a jsou velmi účinnou cestou k vnitřní rovnováze a uvolnění. Na jednotlivých setkáních pracujeme s dechem, tělesnými pozicemi a pohyby – cviky, které oživují vitální tělěsnou energii, která je propojená také s emocemi a psychikou cvičícího. A zároveň skrze mindfulness/všímavost používáme naši mysl k tomu, aby aktivně uchopila, rozvíjela, zvědomovala či proměnila prožívanou tělesnou zkušenost.
Dané cviky mohou také upozornit na místa, kde se nacházejí psychické bloky skrze které je proudění prožívání a uvolnění zastavováno. Cvičení jsou primárně zaměřena na uvolňování nahromaděného napětí v těle (klouby, svaly, tzv.velké svalové skupiny), prohlubování kontaktu s tělem a prožíváním.

Na setkáních pracujeme zejména individuálně, když je potřeba asistence pro zvýšení tlaku, či protažení, asistuje nám druhý člověk ve dvojici. Každý sám za sebe však zkoumá jednotlivá témata, která se při cvičeních objevují v jeho mysli. Na konci každého setkání mají účastníci možnost sdílet co prožívali, skupina ovšem není terapeutická, nejsou cíleně podporovány interakce mezi účastníky, pokud o to sami nemají zájem. Cvičení jsou vhodná pro jakýkoliv věk, nejsou zaměřena na výkon.

V rámci jednotlivých setkání budeme pracovat s tématy jako jsou: uzemnění, nabití a probouzení energie v těle, procítění bránice, uvolňování napětí v pánvi, v hrudním koši, zádech, velkých kloubech, uvolňování obličejových svalů. Jednotlivé lekce nabízí cvičícímu i hlubší vhled do témat spojených s lidskou psychikou (např. držení se zpět, potlačování potřeb, agrese, strach ze ztráty kontroly, sexualita, potřeba podpory, autonomie aj.)

Zveřejněno 12. 2. 2017