Reference

Díky koučingu jsem si dokázala jasně zformulovat své cíle a uvědomit si možnosti, které mám k dispozici.Příležitost pojmenovat některé věci nahlas mi pomohla získat pocit klidu a větší jistoty.

Katka, projektová manažerka

Kurz focusingu mi dal větší schopnost soustředit se na své pocity, vnímat je a pracovat s nimi v „běžném“ životě. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Marek, oddělení výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity

Kurz focusingu mi otevřel nové možnosti, jak přistupovat k vlastním pocitům. Ukázal mi nové emoce, o kterých jsem nevěděla. Využívám ho jako doplňkovou techniku, která mi pomáhá strukturovat vlastní pocity z uplynulého dne, z práce. A to díky reakcím těla, kterých si nyní více všímám a následně jim i lépe rozumím. Cítím se zklidněnější, vyrovnanější, a to se pozitivně odráží i na mém naladění vůči klientům i kolegům v práci.

Zuzana, speciální pedagog, probační a mediační služba

Mám velikou radost, že jsem na Veroniku narazila, protože mi pomohla posunout se v životě a pustit se do věcí, po kterých jsem toužila, ale bála se je dělat. Objevila jsem v sobě velikou sílu a odvahu, díky čemuž jsem zvládla dost náročné životní období plné změn.

 

 

Hanka

Týmová supervize s Veronikou je přímo balzám na duši. Náš tým stmeluje a předchází všemožným konfliktům a potížím. Vždy se k ní vracíme jako do bezpečného přístavu z rozbouřených vod každodenní práce. Probouzí naši kreativitu a zvyšuje celkově motivaci i výkon. Jsem rád, že mohu našim zaměstnancům nabídnout tento benefit. Spolupracujeme již dva roky k plné spokojenosti.

Mgr. Zdeněk Raiser, předseda představenstva Tripitaka, o.s.

S Veronikou jsme získali supervizora nejen velmi dobře vybaveného teoreticky, ale i člověka komunikativního, věcného a vstřícného. Najednou jsme zjistili, že jiný úhel pohledu může být pro nás všechny přínosem a povzbuzením.

Mgr. Ladislav Nevrkla, vedoucí Domu na půli cesty

Díky terapii jsem celkově vnitřně mnohem stabilnější a oproti dřívějšku mnou zatřese podstatně méně věcí. Jsem o něco jemnější a v chování snad občas klidnější. Ale hlavně, mnohem lépe vnímám samu sebe a začínám sama sebe takovou přijímat a před sebou i okolím si začínám prosazovat to co opravdu chci. A to je určitě ta nejzásadnější změna. Když se ohlídnu za mou terapií, pak to beru hlavně jako “probuzení”. Po skončení našich setkání jsem si uvědomila jak neskutečně důležité toto probuzení bylo, jak jsem se před tím vůbec neznala a “nebyla se sebou, nevnímala se”. Pomohlo mě to nastartovat v práci na sobě samé.

Alice, referentka

Díky bioenergetickým cvičením jsem v sobě po dlouhé době našla zdroj síly a vnitřní radosti, málem zapomenuté. Různé potíže toho období jsem pak vyřešila s větší lehkostí, a z nově objeveného zdroje čerpám i nadále.

BÁRA, PODNIKATELKA

 

Bára

Kurz mi nabídl pro moji práci ještě jeden rozměr navíc – možnost nahlížet na různé situace skrze své tělesné prožívání. Focusing může pomoci uvědomit si sama sebe, poznat své skryté pocity a tyto se naučit zpracovat i respektovat.

Hana, vedoucí služeb v neziskové organizaci

Koučování mě prostě nakoplo, abych se mohla pustit do nových pracovních výzev, které jsem neustále odkládala.

Petra, vedoucí volnočasových aktivit v centru volného času

Terapie pro mě byla překvapujícím poznáním, že jsem schopen něčeho, co bych do sebe neřekl. Že může existovat někdo, kdo mi pomůže tyto schopnosti ve mě probudit, ač já o nich nemám nejmenšího tušení a nakonec výsledek, kde jsme společně „spravili“ i to, o čem jsem byl přesvědčen, že spravitelné není.

Jan, profesionální řidič

Focusing mi dal spoustu nových prožitků, poznatků o sobě a o druhých, pocit důvěry v kruhu takřka neznámých lidí. Zvláště pak reflektující týmy pro mě byly hodně obohacující. Vidím focusing jako účinnou techniku nejen psychohygieny, ale také seberozvoje.

Pavla, tanečnice a matka

Terapie mi umožnily podělit se o své životní neúspěchy, uvědomit si, že nejsem jediný, kdo má problémy, dokázat se po-zastavit nad svým životem a umět se rozhodnout, kam ho dále směřovat.

Michal, otec, partner, IT technik

Terapie mi pomohla ustát mnoho těžkých situací a srovnat si v sobě věci, které se děly. Díky terapii se mi podařilo mluvit o věcech a pocitech, o kterých jsem nikdy nemluvila. Můj život je najednou jiný. Není to jen živoření…. a to je opravdu zvláštní.

Lucie, studentka

Skupinová terapie: Trauma v kontextu užívání psychedelik či spirituální praxe

Lidé skrze změněné stavy vědomí mohou hledat vhledy a zkušenosti, cestu k celistvosti, transformaci, spiritualitu. Ať už jde o ceremoniální práci, rekreační užívání, nebo i klinický setting, vždy existuje určité riziko, že zkušenost bude náročná, těžko uchopitelná, nebo že vyplaví a zesílí traumatizující zkušenosti z minulosti.

Terapeutická skupina je zaměřená na integraci a zpracování náročné psychedelické či spirituální zkušenosti, která otevřela trauma z historie, nebo byla tak zahlcující, že přesáhla možnosti ji dobře integrovat, či podmínky ve kterých proběhla to neumožnily.

Náročná psychedelická nebo spirituální zkušenost, může potkat i velmi zkušené osoby.

Může dojít i k tomu, že průvodce (terapeut, spirituální učitel, šaman) překračuje účastníkovi, klientovi jeho hranice, či nerespektuje specifickou zranitelnost, ve které se při změněném stavu vědomí lidská bytost ocitá. Někdy se tak může stát skrze jazykovou či kulturní bariéru. Účastník se může ocitnout se svým náročným prožíváním izolovaný, vystavený toxicitě, nebo gaslightingu ze strany členů skupiny, nebo facilitátorů.

Terapeutická skupina nabízí bezpečné a nehodnotící prostředí, které umožní zažít blízkost, podporu, propojení, sdílení. A cestu, jak zpracovat náročnou zkušenost a její otisky, které přetrvávají v přítomnosti. Kromě sdílení budeme používat jemná dechová cvičení, specifické body-mind techniky napomáhající k regulaci nervové soustavy, integritě a jednoduché rituály, které budou sloužit k postupnému nabývání důvěry v sebe, svou identitu, vztahy, ad.
Skupina je vhodná také pro osoby, které trpí tzv. HPPD (Poruchou vnímání v důsledku užití halucinogenní látky).

Max. počet členů skupiny 6-8 osob. Před zahájením proběhnou se zájemci krátké individuální pohovory.
Kdy: úterky 16:00-17:30 (celkem 8 setkání), přihlašuje se do naplnění skupiny.
Cena: 3500,-
Přihlášky: klempova.veronika@gmail.com

Zveřejněno 21. 10. 2023